Witamy w serwisie internetowym
GRUPA INCO S.A.

 
Nasze atuty:

jakość ‹
silne marki ‹
doświadczenie ‹
krótkie terminy realizacji ‹
znajomość rynku Europy Wschodniej ‹

szukaj

Strona główna / Ekologia / zakłady /

powrót

Ludwik to niekwestionowany lider na rynku płynów do mycia naczyń. Jest również płynem do naczyń najchętniej używanym przez Polaków.

Szeroka gama ekonomicznych płynów do zmywania naczyń oraz płyn do szyb i glazury.

Uniwersalny środek stosowany do nawożenia upraw polowych, szklarniowych i przydomowych.

Mikroproszki do czyszczenia łazienki i urządzeń kuchennych.

Niechlorowy preparat do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni w przemyśle mleczarskim i spożywczym.

Ekologia / zakłady

 

Dbając o środowisko naturalne troszczymy się o naszych Klientów.

 

Troska o Klienta, będąca od lat misją Spółki GRUPA INCO S.A., przejawia się w ciągłej dbałości o najwyższą jakość oferowanych przez nas wyrobów. W zakresie swojej polityki firma, czując się współodpowiedzialna za stan środowiska naturalnego, realizuje zadania zgodnie ze światowymi standardami i wymogami w dziedzinie ochrony środowiska.
Tworzone nowoczesne systemy zabezpieczeń uwzględniają rodzaj i intensywność produkcji w poszczególnych zakładach. Do produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy środki powierzchniowo-czynne, ulegające biodegradacji. Produkty, które mają bezpośredni kontakt ze skórą, zawierają dodatkowe substancje uszlachetniające i łagodzące podrażnienia, zostały przebadane dermatologicznie i otrzymały Świadectwo Jakości Zdrowotnej przyznawane przez Państwowy Zakład Higieny. Świadectwo to potwierdza, iż produkty nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka.
 
PROCES PRODUKCJI ZGODNY ZE ŚWIATOWYMI STANDARDAMI
 
Produkcja wyrobów chemii gospodarczej, nawozów ogrodniczych, kosmetyków do pielęgnacji nóg i ciała, oraz produktów leczniczych zlokalizowana jest w czterech zakładach produkcyjnych o różnym profilu produkcji, położonych w różnych regionach Polski. Wszystkie procesy technologiczne są zgodne z instrukcjami i pozwoleniami miejscowych urzędów, natomiast procesy produkcyjne prowadzone są w taki sposób, iż nie dopuszczają do powstawania uciążliwych dla środowiska zanieczyszczeń. Wykorzystywane przez nas technologie są bezpieczne; nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz są zgodne z wymogami światowymi w tym zakresie.
 
ZABEZPIECZONE LINIE TECHNOLOGICZNE
 
W procesie produkcji prowadzone są działania mające na celu eliminowanie wszelkich wycieków z linii technologicznych przy produkcji płynów. Automatyczne dozowanie surowców płynnych bezpośrednio ze zbiorników magazynowych do mieszalników, nowoczesne linie rozlewcze gwarantują brak powstawania takich wycieków. Instalacje przemysłowe posiadają dodatkowe zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyciekiem magazynowanych substancji chemicznych np. baseny buforowe.
 
ZMNIEJSZANIE ILOŚCI ODPADÓW PRODUKCYJNYCH 
 
Odpady powstające na terenie zakładów są składowane w wydzielonych polach składowych lub pomieszczeniach zamkniętych, gdzie są segregowane i ściśle ewidencjonowane. Następnie są przekazywane wyspecjalizowanym firmom do utylizacji lub do wykorzystania w produkcji wtórnej (np. odpad polietylenowy, złom metali, makulatura). Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia wytwarzania odpadów i maksymalizacji ich ponownego wykorzystania tak, aby negatywny wpływ na środowisko naturalne był jak najmniejszy. Gospodarka takimi odpadami odbywa się zgodnie z decyzjami i pozwoleniami właściwych władz lokalnych.
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Zakład Produkcyjny w SUSZU


Zakład Produkcyjny w Suszu oprócz płynnych środków myjąco - czyszczących produkuje także środki czyszczące w formie proszków oraz nawozy ogrodnicze w formie płynnej, pylistej i granulowanej.
W związku z tym w ostatnich latach podjęto szereg działań organizacyjno - technicznych i inwestycyjnych, mających na celu wyeliminowanie rozsypów i emisji pyłów.
W ramach modernizacji wydziału nawozów zadaszono i utwardzono pola składowe surowców sypkich, doprowadzono do hermetyzacji wyładunku i transportu substancji pylistych, a linie produkcyjne zostały wyposażone w bardzo wydajny system odpylania ogólnego i stanowiskowego.
Na terenie zakładu znajduje się własne ujęcie wody i stacja jej uzdatniania (spełnione są wymagania unijne ze względu na zawartość manganu i żelaza).
Monitorowanie są zawartości biogenów (fosforany i azotany) w ściekach odprowadzanych z dróg i powierzchni utwardzonych wpływających do rowu melioracyjnego przepływającego przez teren zakładu.

Ponad to:
  • bezodpadowa produkcja,
  • nowoczesny park maszynowy,
  • do transportu wewnętrznego stosowane są wózki akumulatorowe i gazowe,
  • własna bocznica kolejowa - krajowe i zagraniczne surowce do produkcji nawozów dostarczane są transportem kolejowym.

 Zakład Produkcyjny w BOROWIE
 

 Zakład Produkcyjny w Borowie produkuje płynne środki myjące i pielęgnacyjne, oparte na substancjach powierzchniowo-czynnych.
Wykorzystywane technologie są bezpieczne, nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska. Procesy produkcyjne prowadzone są w zamkniętych ciągach technologicznych. Surowce przechowywane są w zbiornikach kwasoodpornych zabezpieczone w baseny buforowe. Odpady powstające w zakładzie są składowane w specjalnych boksach i pomieszczeniach zamkniętych. Następnie są przekazywane wyspecjalizowanym firmom zajmującym się utylizacją. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia wytwarzania odpadów.
Zakład posiada własną oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną z komorą do podwyższonej redukcji substancji biogennych.
Oczyszczanie ścieków odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie na podoczyszczalni w trzech komorach stosuje się metodę biologiczną oczyszczania ścieków, polegającą na poddaniu ich działaniu specjalnych szczepów bakterii, które powodują rozkład zanieczyszczeń występujących w ściekach. W drugim etapie wstępnie oczyszczone ścieki kierowane są na oczyszczalnię ścieków, realizującą metodę niskoobciążonego osadu czynnego ze zwiększoną redukcją związków biogennych. W skład urządzeń oczyszczalni wchodzą: krata koszowa, komora beztlenowo-niedotleniowa, komora napowietrzania, osadnik wtórny, kolektor zrzutu ścieków oczyszczonych.
Odbiornikiem ścieków jest rzeka Ślęza, stanowi ona dopływ Odry.
1/3 terenu zakładu to teren zieleni, na którym rosną srebrne świerki, czerwone dęby oraz różnego rodzaju rozłożyste krzewy. 50% pozostałości terenu to drogi dojazdowe i plac manewrowy o nawierzchni betonowej, gdzie wody opadowe i roztopowe są odprowadzone siecią kanalizacyjną do studzienek kanalizacji deszczowej, dalej poprzez otwarty rów melioracyjny do rzeki Ślęzy.
 

Zakład Produkcyjny w GÓRZE KALWARII


Zakład Produkcyjny w Górze Kalwarii produkuje płynne środki myjące oparte na substancjach powierzchniowo-czynnych; pasty, płyny myjąco - dezynfekujące. Obecnie stosowane receptury i technologie spełniają wymagania Unii Europejskiej w zakresie biodegradacji wyrobów, a w związku z tym minimalnej szkodliwości dla środowiska. Procesy produkcyjne prowadzone są w zamkniętych ciągach technologicznych. Surowce niebezpieczne przechowywane są w zbiornikach z odpowiednich kwasoodpornych materiałów, posadowionych w wannach dodatkowo zabezpieczających środowisko w przypadku niespodziewanych sytuacji. Odpady powstające w zakładzie są składowane w specjalnych boksach i pomieszczeniach zamkniętych. Następnie są przekazywane wyspecjalizowanym firmom zajmującym się utylizacją. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia wytwarzania odpadów.
Zakład jest oazą zieleni w dzielnicy przemysłowej Góry Kalwarii.
 

Zakład Produkcyjny w IZABELINIE


Zakład Produkcyjny w Izabelinie – położony na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej na terenie gminy ekologicznej Izabelin. Produkcja sprofilowana jest w dwóch grupach: kosmetycznej i farmaceutycznej. W grupie produktów kosmetycznych produkuje się kosmetyki kolorowe: pomadki, cienie, pudry, róże, błyszczyki, tusze, lakiery i odżywki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała: kremy, balsamy, peelingi, kosmetyki do włosów: trwałe do włosów, płukanki, odżywki.
W grupie produktów farmaceutycznych oferujemy niesterylne formy płynne: ABE - płyn do stosowania na odciski i BRODACID - płyn do stosowania na brodawki.
Produkcja kosmetyki kolorowej prowadzona jest na nowo zmodernizowanych liniach technologicznych, dostosowanych do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów Unii Europejskiej.
Produkcja produktów farmaceutycznych prowadzona jest w nowym wydziale dostosowanym do wymagań GMP.
Stosowane procesy technologiczne są bezpieczne dla środowiska a produkcja jest bezodpadowa.
Zakład posiada własną kotłownię ogrzewaną lekkim olejem opałowym. Woda doprowadzona jest z wiejskiej sieci wodociągowej. Na teren zakładu doprowadzona jest instalacja gazu ziemnego. Zakład podłączony jest to miejscowej oczyszczalni ścieków. Odpady powstające w zakładzie są składowane w specjalnych zbiornikach i pomieszczeniach zamkniętych. Następnie są przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.
Zakład posiada własną stację uzdatniania wody do celów produkcyjnych.

 

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam